Betalingsvoorwaarden VarioNed

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen afnemer en VarioNed.